Disclaimer

Algemeen

Stad Holland Zorgverzekeraar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van deze website. Stad Holland Zorgverzekeraar biedt geen garantie voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website.

Informatie op deze website

Stad Holland Zorgverzekeraar streeft ernaar via deze website actuele en betrouwbare informatie te verschaffen en de website is dan ook met veel zorg geredigeerd. Desondanks kan deze site onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze website en ook niet aan de polisvoorwaarden, folders en reglementen op deze site. De informatie en aanbevelingen op de site zijn niet aangepast aan iemands persoonlijke of specifieke omstandigheden en gelden dus nooit als een persoonlijk advies. Stad Holland Zorgverzekeraar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie of aanbevelingen.

Elektronisch verkeer

Stad Holland Zorgverzekeraar kan niet garanderen dat de naar haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. Stad Holland Zorgverzekeraar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden berichten.

Copyright

Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stad Holland Zorgverzekeraar worden gekopieerd, verspreid, openbaar gemaakt, of tegen vergoeding beschikbaar worden gesteld aan derden.

Hyperlinks

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Stad Holland Zorgverzekeraar hyperlinks naar deze website aan te bieden. Stad Holland Zorgverzekeraar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks wordt verwezen.

Schade

Stad Holland Zorgverzekeraar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten die via haar website of elektronische verkeer worden overgebracht.

Wijzigingen

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging door Stad Holland Zorgverzekeraar worden gewijzigd.

Naar boven